Mäklarinfo

Anvisningar vid överlåtelser i Brf. Solgården

Förmedla denna information till er mäklare, oavsett om du köper eller säljer en lägenhet i vår förening. Om dessa råd följs kan överlåtelsen hanteras effektivt:

  • När ni skall lägga ut en lägenhet till försäljning, börja med att ta reda på så mycket du kan via vår hemsida, www.brfsolgarden.com. Där finns årsredovisningar, stämmoprotokoll, prislista, stadgar samt ordningsregler, och allmän information.

  • Alla överlåtelser/nya medlemmar måste enligt lag och stadgar bli godkända på ett styrelsemöte innan någon ny medlem kan få tillträde till lägenheten. Hör med oss redan i början av en överlåtelse om när vi har nästa styrelsemöte och sätt tillträdesdatum tidigast ett par dagar efter! Vi har styrelsemöte en gång per månad så räkna med en behandlingstid på upp till fem veckor. Om dessa instruktioner följs och det inte finns några tvivel kring köparens betalningsförmåga kan det gå avsevärt fortare.

  • När ett överlåtelseavtal är upprättat ska det laddas upp via HSBs webbportal. Frågor kring pantförskrivningar och avgifter besvaras av HSB Malmö. En överlåtelseavgift debiteras köparen, och pantförskrivningsavgifter debiteras panthavare, se prislista.

  • Vi tillämpar Bostadsrättslagen 2 kap. 3 § och våra stadgar 3 § strikt såtillvida att medlem måste bo permanent i lägenheten och vara skriven där. Detta innebär att vi inte accepterar ”föräldraköp” av lägenheter till barn eller medlemsansökningar från personer som endast avser nyttja lägenheten för övernattningar eller ferier. Om någon vill hjälpa en anhörig till en lägenhet, kan de exempelvis stå som borgensmän för den anhörige som ensam ägare av lägenheten. Spekulationsköp och köp i syfte att hyra ut i andra hand accepteras ej.

  • Kreditupplysning tas alltid på den som ansöker om medlemskap. Visar detta anmärkning eller låg inkomst kan ansökan avslås om den ansökande inte kan förväntas sköta sina åtaganden gentemot föreningen. Ni bör i sådana fall komplettera med borgensförbindelse eller annat som styrker varaktig betalningsförmåga för 2 årsavgifter + levnadskostnad, till exempel genom anställningsbevis och lönebesked (gäller bland annat utrikes anställda som inte kan kontrolleras i svensk kreditupplysning)

  • Säljarens skyldigheter vid överlåtelsen inkluderar att boka tid för besiktning av lägenheten hos vår fastighetsservice. Det är i säljarens intresse att besiktningen utförs innan tillträdet. Avgiften står säljaren för, se prislista. Dessutom ska säljaren lämna vidare några saker som rör lägenheten, som mäklare bör du hjälpa till med detta:

   • stadgar och ordningsregler i ett inbundet häfte

   • två källar-/vindsnycklar

   • tre huvudnycklar till port och grind

   • tre elektroniska tags till port och grind

   • nyckel & tillhörande låscylinder till tvättavlan vid tvättstugan

   • resterande hyresavier, som ska användas tills den nya ägaren får egna

   • kärl för organiskt matavfall samt särskilda påsar

  • Ledamöterna i Brf Solgårdens styrelse är inte alltid tillgängliga, de utför sina uppdrag på vid sidan om annan huvudsyssla och privatliv. Det rekommenderas starkt att respektera detta. Lämna gärna ett meddelande till den du söker, så återkommer personen så fort det är möjligt! E-post är den bästa formen att nå styrelsen.

  • I avgiften ingår vatten, värme, sophämtning, TV (gratiskanalerna) samt skötsel av gemensamma utrymmen. En obligatorisk avgift för bredband om, för närvarande, 100 kr per lägenhet och månad tillkommer.

Ladda ner:

Borgensförbindelse.pdf