BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SⵙLGÅRDEN

Anslagstavla

Tvättbokningscylinder!

Du som saknar tvättbokningscylinder: vänd dig till styrelsen@brfsolgarden.se, så kan du köpa en ny, 300 kr! 


Elprisstödet - vad händer? 

Den senaste informationen som vi har är att bostadsrättsföreningar kommer att kunna ansöka om elstödet digitalt hos Skatteverket från den 30 maj, något som vi planerar att göra.

Stödet betalas ut till den som står på elnätsavtalet. Eftersom vår förening har IMD, och det är föreningen som står på avtalet, betalas stödet alltså ut till föreningen, och inte till den enskilda medlemmen.

Hur elprisstödet ska hanteras i föreningen är upp till vardera nätägare, det vill säga föreningens styrelse, att besluta om. Eftersom det fortfarande finns en del oklarheter kring elstödet, återkommer vi med mer information när vi vet hur vi ska hantera detta i vår förening. 

Lägesrapport fönsterrenoveringen 20 februari 2023 

YFAB arbetar vidare på utsidan av båda husen, och det kommer att fortsätta under våren. I vecka 10 börjar man med det invändiga arbetet i några lägenheter i Kapellgatan 14U4, och dessa kommer att kontaktas av YFAB under denna vecka.


Aktuell information om renoveringen hittas under fliken Fönster.

Föreningen förvaltas av HSB Malmö som sköter avgifter, pantsättningar, juridiska frågor, fakturering, administration mm. Föreningen är dock inte medlem i HSB, utan fristående. I avgiften ingår vatten, värme, sophämtning, kabel-TV enligt basutbudet samt skötsel av gemensamma utrymmen. En obligatorisk avgift för bredband om, för närvarande, 100 kr per lägenhet och månad tillkommer.