BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SⵙLGÅRDEN

Anslagstavla

Dags för föreningsstämma!

Tisdagen den 30 maj kl 19:00 kallas medlemmar i Brf Solgården till föreningsstämma på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B. Välkommen! Handlingarna hittar du under sidan Föreningsstämma

De första fönstren är färdiga!

Under vecka 16 gick YFAB in i en ny fas med fönsterrenoveringen. De levererade de första färdiga bågarna till några av de översta lägenheterna på Kapellgatan 14:4. Resultatet ser bra ut.

YFAB kommer att ta kontakt med respektive lägenhetsinnehavare via mail för att bestämma tid för överlämningen av nycklarna så att de kan påbörja arbetet inne i lägenheten. Det är beräknat att varje lägenhet tar ca. 1 månad.

Läs mer under fliken Fönster.

Tvättbokningscylinder!

Du som saknar tvättbokningscylinder: vänd dig till styrelsen@brfsolgarden.se, så kan du köpa en ny, 300 kr! 


Elprisstödet - vad händer? 

Den senaste informationen som vi har är att bostadsrättsföreningar kommer att kunna ansöka om elstödet digitalt hos Skatteverket från den 30 maj, något som vi planerar att göra.

Stödet betalas ut till den som står på elnätsavtalet. Eftersom vår förening har IMD, och det är föreningen som står på avtalet, betalas stödet alltså ut till föreningen, och inte till den enskilda medlemmen.

Hur elprisstödet ska hanteras i föreningen är upp till vardera nätägare, det vill säga föreningens styrelse, att besluta om. Eftersom det fortfarande finns en del oklarheter kring elstödet, återkommer vi med mer information när vi vet hur vi ska hantera detta i vår förening. 

Föreningen förvaltas av HSB Malmö som sköter avgifter, pantsättningar, juridiska frågor, fakturering, administration mm. Föreningen är dock inte medlem i HSB, utan fristående. I avgiften ingår vatten, värme, sophämtning, kabel-TV enligt basutbudet samt skötsel av gemensamma utrymmen. En obligatorisk avgift för bredband om, för närvarande, 100 kr per lägenhet och månad tillkommer.