BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SⵙLGÅRDEN

Anslagstavla

Infomöte

Välkommen till ett infomöte om fönsterrenovering, övrigt underhåll, stamledningar, el, solceller och hemsidan. Det är även välkommet att ställa frågor angående den avgiftshöjning som aviserats. Onsdagen 7e december, kl 18.30, Sal 4, Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B.

Ställning på gården!

Nu är solcellsprojektet i full gång! Tänk på att hålla dig borta från avspärrade områden. Parkera inte din cykel eller barnvagn i gången på norra sidan av gården vid Kapellplan 1-7 fram till jul. Plocka gärna bort din cykel och krukor om de står i vägen. Tack för hjälpen! En liten uppdatering:

Statusuppdatering fönsterrenovering

Det närmar sig nu fönsterrenovering! Mer info finns under fliken fönster under information för medlemmar.

Grindarna

Det pågår just nu ett projekt att förbättra portarna in till gården, med syftet att portarnas automatiska stängningsfunktion ska fungera bättre.

Cykelrensning

Alla cyklar vars märkning inte har tagits bort förvaras under tre månader innan de skänks.

Nytt porttelefonsystem

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i HSB-portalen. För boende som inte är medlemmar - läs utskicket. För att öppna porten på din mobil med kopplat nummer, besvara samtalet och tryck därefter på 5 eller *.

Nu är din nya elmätare på plats!

Gemensam el har installerats 1 och 2 juni. Nya mätare är på plats i källaren för varje lägenhet. Du behöver inte göra någonting och ni behöver inte ta kontakt med elleverantörer eller elnätbolag själva. Allt sköts automatiskt. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Ni kommer eventuellt att få ett meddelande från E.On eller ert elbolag om att ni eller ert abonnemang har flyttat/avslutats: det kan ni ignorera. När allt är klart kommer det att sluta komma separata el-fakturor, bortsett från möjligtvis en avstämningsfaktura. Er elförbrukning kommer sedan att specificeras och debiteras på hyresavin från HSB. Detta innebär sänkta kostnader och är även en förberedelse för kommande installation av solceller. Gå gärna in på fliken Gemensam el under Information för medlemmar för att läsa mer.

Föreningen förvaltas av HSB Malmö som sköter avgifter, pantsättningar, juridiska frågor, fakturering, administration mm. Föreningen är dock inte medlem i HSB, utan fristående. I avgiften ingår vatten, värme, sophämtning, kabel-TV enligt basutbudet samt skötsel av gemensamma utrymmen. En obligatorisk avgift för bredband om, för närvarande, 100 kr per lägenhet och månad tillkommer.