BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SⵙLGÅRDEN

Anslagstavla

Cykelrensning

Det är dags för cykelrensning! Alla cyklarna är märkta med färgad tejp. Om din cykel ska vara kvar, ta bort tejpbiten senast den 30 september. Märkta cyklar som står kvar efter detta datum kommer att förvaras i 3 månader och därefter forslas bort.

Container

22 september - 27 september kommer en container att finnas tillgänglig på Kapellgatan.

I containern får du kasta:

  • Blandat avfall: papper, trä, plast, metaller, textilier och brännbart.

I containern får du inte kasta:

  • Asbest, elektriskt eller elektroniskt avfall, produkter med freon, ljuskällor, hushållsavfall, däck eller farligt avfall.

Statusuppdatering fönsterrenovering

Föreningen har träffat avtal om fönsterrenovering. Mer information kommer.

Nytt porttelefonsystem

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i HSB-portalen. För boende som inte är medlemmar - läs utskicket. För att öppna porten på din mobil med kopplat nummer, besvara samtalet och tryck därefter på 5 eller *.

Nu är din nya elmätare på plats!

Gemensam el har installerats 1 och 2 juni. Nya mätare är på plats i källaren för varje lägenhet. Du behöver inte göra någonting och ni behöver inte ta kontakt med elleverantörer eller elnätbolag själva. Allt sköts automatiskt. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Ni kommer eventuellt att få ett meddelande från E.On eller ert elbolag om att ni eller ert abonnemang har flyttat/avslutats: det kan ni ignorera. När allt är klart kommer det att sluta komma separata el-fakturor, bortsett från möjligtvis en avstämningsfaktura. Er elförbrukning kommer sedan att specificeras och debiteras på hyresavin från HSB. Detta innebär sänkta kostnader och är även en förberedelse för kommande installation av solceller. Gå gärna in på fliken Gemensam el under Information för medlemmar för att läsa mer.


Avgiftshöjningen som gäller från 1:e april missades av HSB på avierna april-juni. Det kommer därför läggas på som ett retroaktivt tilllägg till avgifterna juli-september.Föreningen förvaltas av HSB Malmö som sköter avgifter, pantsättningar, juridiska frågor, fakturering, administration mm. Föreningen är dock inte medlem i HSB, utan fristående. I avgiften ingår vatten, värme, sophämtning, kabel-TV enligt basutbudet samt skötsel av gemensamma utrymmen. En obligatorisk avgift för bredband om, för närvarande, 100 kr per lägenhet och månad tillkommer.


Container

22 september - 27 september kommer en container att finnas tillgänglig på Kapellgatan.

I containern får du kasta:

  • Blandat avfall: papper, trä, plast, metaller, textilier och brännbart.

I containern får du inte kasta:

  • Asbest, elektriskt eller elektroniskt avfall, produkter med freon, ljuskällor, hushållsavfall, däck eller farligt avfall.