Ventilation i BRF Solgårdens fastigheter

Hur det fungerar...

Våra fastigheter har ett ventilationssystem som bygger på självdrag.


Självdragsventilation bygger på termik dvs att varm luft stiger. Luften stiger i bostaden och går ut via luftkanaler i vägg, genom tak eller i murstocken. När luften stiger och går ut skapas ett undertryck (sker och luft kommer in genom via fönster och andra otätheter. Bästa komfort blir det tilluften tas in via fönster där luften sedan värms upp av radiatorn under fönstret. Ju större temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft ju bättre blir ventilationen. För att ventilationen i badrum skall fungera behövs en ordentlig springa under dörren (normalt för samtliga ventilationssystem) för att kunna få ett tillräckligt flöde.

Vad du bör tänka på...

För att detta system ska fungera optimalt bör du tänka på följande saker:

  • Säkerställ att alla ventilationsluckor fungerar.

    • Under vintermånaderna rekommenderas att ventilluckornas minsta öppningsläge användas (cirka fem centimeters öppning).

    • Under höst och vår rekommenderas det mellanstora öppningsläget (cirka 10 cm).

    • Under sommar maximalt öppet.

  • Se till att tätningslisterna i dina fönster är fräscha.

  • Stäng fönster ordentligt med båda vreden.


Det är förbjudet att koppla in köksfläktar eller någon som helst elektriskt fläkt (t.ex. i badrum) till de ventilationsledningar som finns. Detta då det stör fastighetens självdragssystem och kan även orsaka obehaglig lukt hos dina grannar (t.ex. matos som trycks in till din granne). I kök rekommenderas att använda en kolfilterfläkt, notera att kolfilterfläkt får inte heller kopplas till ventilationen utan luften ska återcirkuleras in i rummet igen.


Följer du ovanstående kommer ventilation fungera och ge bra luft samt en rimlig temperatur i din lägenhet.