Frågor och svar om gemensam el

Hur långt har föreningen kommit med gemensam el?

Vi installerade gemensam el för alla lägenheter 1-2 juni 2022. Då läste E.On av alla mätare och avslutade alla abonnemang. Samtidigt installerade vi en ny mätare för varje lägenhet som var nollställd då.


Behöver jag göra något?

Du behöver inte göra någonting utan bytet sker per automatik. Du behöver inte kontakta någon elleverantör eller elnätsbolag och eftersom abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.


Vad innebär gemensam el?

En bostadsrättsförening kan teckna gemensamma elavtal för alla medlemmarnas hushåll, ett för elnät och ett annat för elhandel. Det ersätter då de enskilda avtal för el som tidigare tecknats av de boende i husen. Idag har varje lägenhet ett eget elabonnemang och betalar avgifter till nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta har föreningen ett eget abonnemang. Med gemensam el (även kallad IMD) kopplas alla lägenhenterna i stället via föreningens elabonnemang. Föreningen kommer i stället att installera egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som månadsavgiften till föreningen.


Detta är en lösning som blivit standard vid nybyggnation och det blir allt populärare att även äldre bostadsrättföreningar går över till detta.


Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang i stället för att alla betalar för ett eget abonnemang.


Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för dem som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.


När vi i framtiden bestämmer oss för att installera solceller, kommer vi dessutom kunna använda vår egen solel för en del av elen som förbrukas i de boendes lägenheter och inte bara för elen på föreningens elavtal (belysning i trapphusen, tvättmaskiner. osv). Dessutom finns det en miljönytta då vi har tillgång till vår egenproducerade gröna el för allas elförbrukning.


Finns det några nackdelar?

Om föreningen väljer en sådan lösning med gemensam el förlorar de enskilda hushållen sin rätt att byta leverantör. De kan också få svårare att kräva ut ersättning eller skadestånd vid strömavbrott. Rättigheterna förändras på grund av att det är bostadsrättsföreningen som tar över elavtalen.


Hur stor är besparingen?

I korta drag, kommer man som boende i en typisk etta spara ca 100 kr per månad eller ca 1 200 kr per år. Elpriset kan delas upp i tre delar - en skattedel, en rörlig elhandelsdel som styrs av utbud och efterfrågan samt en elnätsavgift. En stor del, består av kostnader för elnätsabonnemang och elavtalet. Det är de här kostnaderna du slipper när vi som förening går över till gemensam el.


Hur kommer debitering att ske?

Du kommer att fortsätta att betala för din egen förbruking eftersom vi kommer att installera en elmätare för varje lägenhet och läsa av mätaren inför fakturering. Förbrukning för varje lägenhet kommer att debiteras på avin som skickas ut av vår ekonomiska förvaltare HSB. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis, kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning.


Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Idag har varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el, kommer alla att ha gemensam el som är detsamma för alla medlemmar med samma elpris. Hur stor skillnaden är beror både på vilket elpris du har idag och vilket elpris föreningen får i framtiden.

Vår leverantör Teckem erbjuder en boendeportal där varje hushåll enkelt kan följa sin egen förbrukningshistorik och statistik.


Har du flera frågor, kan du skriva till styrelsen.