Försäkring

Föreningen har fastighetsförsäkring tecknad för föreningens fastigheter. Den hanteras av styrelsen och täcker områden som enligt stadgarna föreningen ansvarar. Föreningen har även en försäkring som täcker skador även på de enskilda bostadsrätterna, även kallat kollektivt bostadsrättstillägg. Denna täcker skador som du normalt är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Det innebär att du som medlem inte måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Enklare skador anmäls till försäkringsbolaget, se nedan.

Medlemmen står emellertid fortfarande för självrisk, åldersavdrag och liknande avseende sådana skador. Man bör fortfarande ha en vanlig hemförsäkring. Vid enklare skador som enbart berör din egen lägenhet och det du själv ska ansvara för enligt stadgarna, tex skada på kylskåpet eller om du tappat något så att golvet fått en skada ska du själv kontakta försäkringsbolaget.

Bostadsrättstillägg - mer information

Föreningen har en försäkring som täcker skador även på de enskilda bostadsrätterna, även kallat kollektivt bostadsrättstillägg. Denna täcker skador som du normalt är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Det innebär att du som medlem inte måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Enklare skador anmäls till försäkringsbolaget, se nedan. Medlemmen står emellertid fortfarande för självrisk, åldersavdrag och liknande avseende sådana skador. Man bör fortfarande ha en vanlig hemförsäkring. Vid enklare skador som enbart berör din egen lägenhet och det du själv ska ansvara för enligt stadgarna, tex skada på kylskåpet eller om du tappat något så att golvet fått en skada ska du själv kontakta försäkringsbolaget.

Information från försäkringsbolaget

Du har själv underhållsansvar för din bostadsrätt. Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för din bostad än om du bor i en hyresrätt. I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av t.ex. väggar, golv och badrum. Underhållsansvaret bestäms i bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar. Då har du hjälp av bostadsrättsförsäkringen.


Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare av lägenhet eller lokal* i bostadsrättsföreningen.

Vilken egendom gäller försäkringen för?

Försäkringen omfattar

● egen bekostad fast inredning i bostadsrätten, inklusive inglasad balkong eller altan

● mark och växtlighet inkl. uteplats

● uthus och garage

*Undantagen egendom - Försäkringen omfattar inte sådan fast inredning i bostadsrättslokal, eller fast egendom hörande till sådan lokal, som anskaffats för bedrivande av verksamhet.


Vad ersätter försäkringen?

Egendomsskyddet i bostadsrättsförsäkringen ersätter bland annat

● inbrott, stöld och skadegörelse

● brand, explosion och nedsotning

● läckage från ledningssystem och anslutna anordningar

● skador på installationer och hushållsmaskin

● skador på glasrutor

● skador genom plötslig och oförutsedd händelse (allrisk).


Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med fullvärde. Du får ersättning med vad det kostar att återställa bostadsrätten och det finns ingen beloppsbegränsning. Dock ersätts uthus och garage med högst 150 000 kr och mark/växtlighet inkl. uteplats med högst 50 000 kr. Vid skada görs avdrag på ersättningen på grund av ålder, så kallat åldersavdrag. Åldersavdraget är vid normalskada** (t.ex. brand) högst 10 000 kr.


Självrisk

Självrisken är minst 1 500 kronor per skada. Vid läckageskada gäller försäkringen med särskild självrisk på 3 000 kronor.

** Innebär att samtliga skadevärderings- och ersättningsregler är uppfyllda enligt försäkringsvillkoren.


Skadehantering

Vid skada som endast berör bostadsrättsförsäkringen (t.ex. skada på kyl/frys) kan du anmäla den direkt till Länsförsäkringar Skåne på telefonnummer: 040-633 91 58 eller e-post: hsbskada.skane@lansforsakringar.se.Vid skada som även berör fastigheten är det alltid föreningen som anmäler skadan. Om fastighetsförsäkringen berörs i en skada och skadebeloppet överstiger föreningens självrisk i skadan, dras endast fastighetsförsäkringens (föreningens) självrisk. Med denna lösning innebär det att du som bostadsrättshavare i föreningen kan meddela ditt hemförsäkringsbolag att bostadsrättstillägget i din hemförsäkring skall tas bort. Hemförsäkringen måste du ha kvar då denna gäller bl a för ditt lösöre.