För nya medlemmar

Hej och välkommen till Brf Solgården

Trevligt att du har köpt en bostadsrätt här och blivit medlem i vår förening. Vi hoppas att du kommer att trivas i Brf Solgården.

Solgårdens styrelse hanterar det övergripande som rör underhållet av de två fastigheterna och trädgården, liksom ekonomin, tillstånd till andrahandsuthyrning, föreningens gästrum, städning av allmänna utrymmen, internet genom Bredband2, föreningsinformation till mäklare med mera. Vi tar också gärna emot förslag och förfrågningar, som skickas till oss på adressen styrelsen@brfsolgarden.com.

Här får du lite information som kan vara bra att ha som nyinflyttad hos oss. Vi sätter upp information som rör alla medlemmar i trapphuset. På vår hemsida samlas praktisk information.

Inför inflyttning

Ur föreningens perspektiv övertar du ansvaret för att lägenheten är i gott skick, inklusive dolda fel eller direkt slarv som den förre ägaren gjort sig skyldig till, även om felen inte visar sig förrän senare. Föreningen kan i samband med överlåtelse låta genomföra en besiktning för att avgöra om lägenhetsinnehavaren har något uppenbart ansvar gentemot föreningen enligt stadgarna. I så fall kan föreningen kräva åtgärder av dig som ny innehavare, på din bekostnad.

Eventuellt kan du och den avflyttande medlemmen komma överens om hur fel som uppkommit innan ditt tillträde ska regleras. Enklast är att diskutera detta med mäklaren i samband med överlåtelsen. Det kan i så fall vara en idé att ordna en egen besiktning.

Du ska inte teckna något elabonnemang eftersom din elförbrukning debiteras på din månadsfaktura från föreningen, och den som flyttar ut inte har något elabonnemang att säga upp. Kom dock ihåg att komma överens med den tidigare ägaren om övertagande av abonnemang av gas inför din inflyttning, ifall det är gasspis i lägenheten.

Det är inte tillåtet med privata bilar och lastbilar på gården, däribland flyttekipage och egna hantverkares fordon. Skulle föregående ägare ha lämnat tillhörigheter i lägenhet eller förrådsutrymmen får du under inga omständigheter placera dessa i allmänna utrymmen. I stället får du lösa frågan med den föregående ägaren i enlighet med det köpeavtal ni har upprättat, föreningen kan inte ta ansvar för eller vara behjälplig med detta.


Nycklar

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar av den förra ägaren.


Porttelefon

Lägg in dina uppgifter i HSB portalen och informera styrelsen via mail på styrelsen@brfsolgarden.com om att dina uppgifter är inlagda, så kommer uppgifterna att uppdateras i porttelefonen.


Din folkbokföringsadress och lägenhetsnummer

Inom bostadsrättsföreningen har vi ett traditionellt system med lägenhetsnummer. Detta ser du märkt på din dörr i trapphuset. Detta ska du använda när du kontaktar föreningen eller HSB. Sen ett tag tillbaka finns dessutom ett nationellt system för lägenhetsnummer. Detta nummer ska du ange när du ändrar din folkbokföring (adressändring), tillsammans med korrekt adress.


Ekonomi och avgifter

Föreningens ekonomi och månadsaviseringar administreras av HSB. Notera dock att föreningen inte är en del av HSB. Det kan hända att du får ett inbetalningskort för medlemskap i HSB. Detta är inte obligatoriskt, men som medlem har man enligt uppgift vissa förmåner. För frågor kring detta eller betalning av månadsavgifter kontakta HSB kundtjänst.

Du kan vid inflyttning få gamla hyresavier av den förra ägaren som kan användas tills du får dina nya. Observera att om du inte fått några inbetalningskort för månadsavgiften (årsavgiften/hyran) av HSB eller den förre lägenhetsinnehavaren är det ditt ansvar att kontakta dem för information så att du kan betala i tid. Du kommer också så småningom att debiteras en överlåtelseavgift samt i förekommande fall en pantförskrivningsavgift.


Försäkring

Föreningen har fastighetsförsäkring tecknad för föreningens fastigheter. Den hanteras av styrelsen och täcker områden som enligt stadgarna föreningen ansvarar. Föreningen har även en försäkring som täcker skador även på de enskilda bostadsrätterna, även kallat kollektivt bostadsrättstillägg. Denna täcker skador som du normalt är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Det innebär att du som medlem inte måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Enklare skador anmäls till försäkringsbolaget, se nedan. Medlemmen står emellertid fortfarande för självrisk, åldersavdrag och liknande avseende sådana skador. Man bör fortfarande ha en vanlig hemförsäkring.

Vid enklare skador som enbart berör din egen lägenhet och det du själv ska ansvara för enligt stadgarna, tex skada på kylskåpet eller om du tappat något så att golvet fått en skada ska du själv kontakta försäkringsbolaget.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsen, HSB och vaktmästeri hittar du under Kontakt.

Övrigt

Avfall. Allt avfall ska källsorteras. I plastkistan bredvid matavfallskärlen finns papperspåsar som ska användas för matavfall. Det finns även en praktisk ventilerad hållare till påsarna och ett informationsblad om vad som skall slängas i vilket kärl. Notera att plast, metall och glasåtervinningen endast avser förpackningar. Inga dricksglas, stekpannor eller plastleksaker alltså. Sådant glas och plast ska slängas bland restavfall. Vanligtvis ordnas en container på hösten där medlemmarna har chans att slänga metallskrot och grövre avfall som trasiga möbler. Utnyttja detta eftersom det är förbjudet att ställa skräp i sopskjulen eller gemensamma utrymmen i källaren eller på vinden, ens temporärt. I containern får dock inte miljöfarligt avfall, som däck, batterier, elektronik, färgburkar eller hushållskemikalier. Sådant ansvarar du själv för att transportera till ett uppsamlingsställe i närheten. Använd gärna SYSAVs sökbara sorteringsguide om du är osäker.

Brandvarnare. Observera att du måste installera brandvarnare i din lägenhet omedelbart om sådan saknas. Finns en redan ska du ta ner den och kontrollera att den fungerar samt att den är mindre än 10 år gammal. Läs mer om brandskyddsåtgärder under Brandskydd.

Portarna. Var alltid uppmärksam på att portarna stängs när du passerat, och i synnerhet grindarna, vars automatik är utsatt och behöver justeras ofta. Om dessa inte stängs och låses av sig själva ber vi dig att genast ringa till vaktmästeriet, för att minimera antalet förrådsinbrott och cykelstölder mm. Släpp aldrig in obehöriga, hänvisa dem till porttelefonerna och till att du och dina grannar bryr sig om tryggheten i din förening.

Trädgårdsgrupp. Om ni tycker att det är trevligt med trädgårdsarbete finns det en trädgårdsgrupp som man kan engagera sig i efter förmåga. Detta kan man få information om via en Facebookgrupp som föreningens medlemmar har startat. Där delas ingen officiell information från styrelsen men trevlig information från medlemmar.

Frågor. De flesta frågor som kan tänkas dyka upp kan besvaras av styrelsen via epost eller telefon. Vid behov avtalas tid för möte i styrelserummet.Hoppas ni ska trivas på BRF Solgården!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen