Fönster

Det är dags för källarfönstren! Har du ett fönster i ditt förråd?

Vi kommer att byta ut källarfönstren i alla förråd till 3-glas fönster som inte är öppningsbara. Gallret blir kvar på utsidan. Det gör vi för att spara på energi och vi räknar med att åtgärden kommer att spara ca. 1,5 procent av vår årliga energiförbrukning. Aviseringar kommer att skickas ut av YFAB i förväg. (Om du inte har ett fönster i ditt förråd, är du inte berörd.) Förrådsinnehavare aviseras om start på arbete i källaren och förväntas ha gjort aktuella fönster tillgängliga för bearbetning. Källarfönstren kommer att bytas främst under januari och februari.

YFAB kommer att samla in din källar-nyckel i förväg. När ni lämnar in nyckeln, glöm inte att markera den med ditt lägenhetsnummer. Kanske dags att rensa i röran om ditt källarförråd är fullproppat fram till fönstret! YFAB måste kunna komma åt fönstret lätt. 


2024 Startdatum för källarfönstren


Start för fönstren på Kapellplan

Arbetet i några lägenheter på våning 1 & 2 i Nikolaigatan 1:1 fortsätter under januari men YFAB har nästan gjort färdigt fönstren i ett av våra hus och börjar i mitten på februari på nästa. Det är svårt att veta exakt när just en specifik lägenhet ska renoveras för att tidsplanen kan revideras under arbetets gång. Vad vi vet är startdatumet och slutdatumet. Du får räkna med att dina fönster är borta på verkstaden ungefär fyra veckor. YFAB börjar alltid längst upp i trappen.

2024 Startdatum för lägenheter Kapellplan

2024 Slutdatum för lägenheter

Under behandlingstiden skyddas fönsterhål med ett ”fönsterparaply” som ansluts mot fasad och spänns in mot rummet. Ett fönsterparaply skyddar mot regn och blåst men den har ingen isoleringsförmåga. Därför har föreningen köpt in isolering för fönsterparaplyn plus skärmväggar för användning under vinterhalvåret. Det går också att låna en värmefläkt i värsta kylan.

Arbetet med fönsterrenoveringen fortskrider. YFAB kommer att ta kontakt med respektive lägenhetsinnehavare via mail för att bestämma tid för överlämningen av nycklarna så att de kan påbörja arbetet inne i lägenheten. Det är beräknat att varje lägenhet tar ca. 1 månad. YFAB aviserar er ett par veckor innan renoveringen ska ske i din lägenhet. Renoveringen sker uppifrån och ner.

Tidigare uppdateringar

Under vecka 16 gick YFAB in i en ny fas med fönsterrenoveringen. De levererade de första färdiga bågarna till några av de översta lägenheterna på Kapellgatan 14:4. Resultatet ser bra ut.

Under vecka 14 gick YFAB in i lägenheterna på andra och tredje våningen för att börja renoveringen inifrån. YFAB skrapar karmarna invändigt och plockar bort fönsterbågarna till deras verkstad när de kan tas emot där för bearbetning. På det sättet är de boende utan fönsterbågar för så kort tid som möjligt.  Det är för tidigt att ge ett arbetsschema för när lägenheterna på Kapellgatan 14:3 och Nikolaigatan 1 kan renoveras. 


Malmö den 21 april 2023

Fönsterrenoveringen med isolerglas på innerbågen är en del av ett energieffektiviserings projekt som delvis finansieras av ett bidrag från EU, Next Generation EU, som vi har fått via Länsstyrelsen i Skåne. 

Brian McAlpin (vänster) och Marko Gau (höger) från YFAB skrapar och oljar våra fönstren utvändigt. Oljan är kallpressad linfröolja från Österlen och ett lager målas på nu för att skydda träet inför målning senare med två lager med vit-färgad linfröolja. 

Hur långt i förväg vet du när YFAB ska börja fönsterrenovering i din lägenhet?

Arbetet startar i början på februari 2023 och fortsätter intensivt fram till augusti 2024. Vi kommer gemensamt under projektets första tid (februari/mars 2023) att lägga upp en allmän tidsplan för projektet i stort. Denna brukar revideras lite under processen, men vi försöker ge medlemmarna en någorlunda korrekt bild över hur projektet kommer att löpa. Start sker i uppgång 14:4 på översta våningen.

 

YFAB kommer att lämna ut ett allmänt hållet informationsbrev till flera trappuppgångar, och därefter avisera berörda lägenhetsinnehavare ca en vecka innan de påbörjar arbetet i deras lägenhet via epost. Då måste ni ge YFAB tillgång till er lägenhet, antingen genom att vara hemma eller genom att låna ut era nycklar under renoveringen. Arbetet sker vardagar mellan kl 07 och kl 17 och YFAB avtalar med dig när de kan hämta dina nycklar. Arbetet kommer också att starta med fönsterkarmarnas utsidor, via en lift.

 

YFAB måste arbeta effektivt vilket innebär att de tar en trappuppgång i taget, uppifrån och ner. YFAB är lite flexibla när det gäller extraordinära situationer, dödsfall och födslar, men avvikelser från upplägget kan störa tidsplanen som är ganska ’tight’.

 

I vilken trappuppgång kommer YFAB att påbörja arbetet?

YFAB börjar med trappuppgången till Kapellgatan 14, U3 och U4, och sedan går YFAB vidare i det huset. Sedan över till nästa hus: Kapellplan 1-7. Hela projektet kommer att löpa från februari 2023 till augusti 2024 inklusive under vinterhalvåret. En lyft kommer att användas för att arbeta på höjd för att slipa karmen utvändigt.

 

Trapphusfönster tar YFAB löpande under tiden de är i aktuell uppgång. Ibland kan det sparas lite sådant för tider då de inte vill störa lägenhetsinnehavare (jul) och för tider när planeringen strular och de behöver fylla ut lite.

 

Hur får YFAB tillgång till din lägenhet och ditt källarförråd?

När du har fått information om exakt när YFAB planerar att få tillgång till din lägenhet eller källarförråd, har du två alternativ. Du kan vara hemma då för att släppa in och ut YFAB. Alternativet är att du lämnar över nycklar till YFAB, som kommer att förvara dem i ett låst nyckelskåp i låst utrymme i föreningen.


Varför behöver fönstren åtgärdas?

Mellan bågarna  samlas smutspartiklar från uteluften. 


Ytterbågen är fuktskadad och färgen fäster inte längre.Beslagen är övermålade med flera lager färg. Detta gör det omöjligt att justera fönster som hängt sig och orsakat otätheter. 

Droppnäsor och spröjs är fuktskadade. 

Är fönstren så dåliga att de måste bytas ut helt? 

Styrelsen har tagit del av experters råd och jämfört ett eventuellt fönsterbyte gentemot att behålla de gamla och renovera dem. Vid ett fönsterbyte är målet att de nya fönstren ska vara så lika de gamla som möjligt. Det är svårt att se den ekonomiska vinningen i att låta ett snickeri göra exakta kopior av fönstren gentemot att renovera dem. En av våra före detta medlemmar som jobbade tidigare på ett arkitektkontor som är specialiserade på restaurering och ombyggnad berättade från sin erfarenhet att även de bästa större tillverkarna av nya träfönster ger en sämre produkt än de gamla som kasseras. Han hade aldrig sett att ett fönsterbyte där man tar bort originalfönster har blivit bra. Det är dessutom en god kulturhistorisk gärning att laga fönstren och en bra lösning ur resursförbrukningsperspektiv. 

Vi vet att många i föreningen uppskattar husen och de originaldetaljer som finns kvar. Fönstren är kanske den viktigaste delen av husets karaktär. Virket är av bra kvalité och skadorna är mest på ytan. Själva träet är i gott skick. 

En enig styrelse kom fram till beslutet att inte genomföra ett fönsterbyte. En helrenovering av fönstren är ett mycket bättre alternativ än ett fönsterbyte tycker vi i styrelsen. 

Vad ska renoveras och hur går det till?

Renoveringen omfattar hela karmen och alla sidor av både inner- och ytterbågen i varje lägenhet. Dessutom målas källarfönstren och alla fönstren i trapphusen inklusive balkongdörrarna men inte entrédörrarna. Arbetet inkluderar montage av nya tätlister.


Fönstren ska transporteras bort och all gammal färg tas bort i en verkstad. All färg skrapas bort från berörda delar med hjälp av värme och apelsinolja som fungerar utmärkt som borttagningsmedel. Glas plockas ur bågarna. De fasta karmarna kommer att behandlas på plats och all gammal färg tas bort för hand. 


Vår entreprenör går tillbaka till trärent och gör jobbet ordentligt från grunden. Slipning och oljning sker av berörda delar. 


Entreprenören för en noggrann undersökning av bågars och karmars status och säkerställer att träunderlaget är i bra skick och fritt från fuktskador, svampangrepp, mögelpåväxt m.m. Skadat och angripet trä kommer att ersättas med nytt virke av kärnfuru.

Hur varsamma ska vi vara i val av färg?

De skickligaste yrkesmän som jobbar med renovering av fönster använder linoljefärg: en välbeprövad metod som dessutom är miljövänlig. Linoljegrund sitter inte som en hinna på träet utan tränger sig in i träet för att skydda ordentligt. Fönstren kommer sedan att målas två gånger med vit linoljefärg. Var femte år ungefär ska de målas om för att hållas i gott skick framöver. På det sättet kan våra fönster hålla i 90 år till. Styrelsen kommer ta fram information och riktlinjer till föreningen kring fortsatt underhåll.

Vilket sorts glas används?

Innerbågen behandlas så att en isolerruta kan monteras i denna. Isolerrutan ska vara färgneutral. Genom att använda isolerglas sparar vi mycket energi per år för uppvärmning. Detta är en del i ett större projekt som går ut på att kunna spara ca. 20 procent av vår nuvarande energiförbrukning framöver. Genom att uppfylla denna energieffektivisering skulle vi kunna behålla ett bidrag på totalt 3 miljoner kronor för energieffektivisering från Länsstyrelsen i Skåne. På ytterbågen byts glaset inte ut. Men om en ruta redan är sönder eller går sönder, ersätts den med så kallad valsat ”kulturglas” som har samma vackra utseende och karaktär som resten av glaset i ytterbågen.

Vem ska göra jobbet?

Efter en omfattande process där styrelsen tog in offerter från tre företag och lyssnade på råd från konsultfirman WSPs fönsterexpert, valde vi Ystads Fönsterhantverk (YFAB) och skrev ett avtal med dem under juli 2022. Arbetet ska vara avslutat senast augusti 2024.

Företaget grundades 1993 och har arbetat med många liknande projekt i Malmö- och Lundregionen. De har stor kompetens och erfarenhet inom fönsterhantverk på traditionsenligt vis.

Idag har YFAB 12 anställda med kompetenser inom snickeri, glas-ljud-buller, målning och fönsterhantverk. 

YFAB har utfört tjänster till många bostadsrättföreningar och vi har fått goda referenser från ett par föreningar. Tjänsterna de erbjuder oss innefattar totalrenovering av fönster, karmar och balkongdörrarna i trapphusen. Totalt blir det ca. 380 fönster som ska renoveras och målas. Entrédörrarna omfattas inte av renoveringen och det blir ett senare projekt. 


När i projektet planerar YFAB att måla källarfönstren?

Om du inte har ett fönster i ditt källarförråd, behöver du inte bry dig om den här frågan.  


Samtliga källarfönster i en byggnad kommer att renoveras på samma gång och exakt när detta är planerat kommer vi att informeras om under projektet. YFAB börjar med källaren till byggnaden med adress Kapellgatan 14, U3 och U4, och Nikolaigatan.  


YFAB kommer att behöva ha tillgång till alla fönstren i förråden i källaren så ni ska se till att det finns plats (ca. 2 meter framför fönstret) att komma åt fönstret. Om vi inte har fått nycklarna till ditt lås i tid, tar YFAB friheten att komma in till ditt förråd genom att ta bort skruvarna i gångjärnen för tillfälligt. Om du är rädd om sakerna i förrådet, föreslår vi att du placerar värdesaker i förrådet på vinden under renoveringstiden.


Källarfönstren plockas bort och transporteras till verkstaden för renovering. Under tiden, sätts ett skydd upp framför fönsteröppningen.


Hur ska fönsterhål i din lägenhet väderskyddas när YFAB har plockat bort ett fönster för renoveringen? 

Under behandlingstiden skyddas fönsterhål med ett ”fönsterparaply” som ansluts mot fasad och spänns in mot rummet. Här är ett par bilder från ett liknande projekt i Malmö hos Brf Krabban. Ett fönsterparaply skyddar mot regn och blåst men den har ingen isoleringsförmåga. Därför har föreningen köpt in isolering för fönsterparaplyn plus skärmväggar för användning under vinterhalvåret.

Hur lång tid ungefär kommer fönstren att vara borta på verkstaden? 

Behandlingstiden är 4-5 veckor per hemtag. Det kan variera dock lite, men YFAB vet mer exakt när de har börjat skrapa och fått grepp om lagningarnas omfattning.


Hur blir säkerheten för egendom i din lägenhet när dina fönster är borta?

Skulle det ske ett inbrott i en lägenhet under renovering täcks det oftast likadant som inbrott under normala förhållanden. Det går genom lägenhetsinnehavarens egen hemförsäkring. Det är upp till varje medlem att se över sina hemförsäkringar och undersöka vad som gäller för inbrottsskydd under renovering. 


Hur gör jag om jag har persienner?

Plocka bort persienner från dina fönster inför renoveringen. Om du inte gör det, kommer YFAB att plocka bort dem innan de transporterar bort dina fönster för renovering.