Brandskydd

Rekommendationer från MSB

De gemensamma rekommendationer som finns för brandskyddsutrustning i bostäder är ett material att använda för dig som ger råd och får frågor om vilket brandskydd som bör finnas i bostäder. Vi rekommenderar att det finns:

  • brandvarnare,

  • pulversläckare med 6 kg pulver

  • brandfilt som är 120x180

i alla bostäder.

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt i bostäder - för dig som ger råd (msb.se)