Trädgården

I vår bostadsrättsförening har vi en vacker trädgård som kan användas av alla medlemmar. Alla kan ha sina blomkrukor längs husens fasader, helst i lerkrukor.

Det är ett stort intresse för att odla bland de boende, och det finns pallkragar i båda trädgårdarna. Det är viktigt att påpeka att ingen ”äger” en odlingslåda/pallkrage, så de följer inte med lägenheterna vid en eventuell försäljning. En grupp bestående av ett par medlemmar i styrelsen och en utanförstående medlem har en viss översikt över odlingarna, och försöker se till att alla lådorna används samt hanterar ett visst kösystem när så behövs. Kontakta styrelsen på styrelsen@brfsolgarden.com för mer information.


Föreningen anlitar en trädgårdsmästare för skötseln av gräsmattor, buskar och träd, och de blomsterrabatter som finns.