Pågående projekt

12 pågående projekt

2021 was a very intensive year both for the board and for our members as regards maintenance and new improvement projects. We had a productive annual general meeting last June and an extra general meeting in December 2021 which resulted in the approval of a number of these projects. We are happy to present here completed, ongoing and planned projects for 2022:

1. Injustering av element av QSEC, avslutat utom slutjustering av ett fåtal lägenheter

2. Avslut av projekt med förnyelse av värmekulvert, förhandlingar pågår

3. Gästlägenhet, färdigrenoverad

4. Nytt porttelefonsystem för att ersätta det defekta, upphandling gjord, förhandlingar pågår mellan leverantörer

5. Reparation av dörrar, 8 stycken dörrar åtgärdad, 5 stycken kvar

6. Grill, planeras sättas upp i april-maj

7. Gemensam el, godkänd på årsmötet, förväntat genomförande april eller maj

8. Solceller, bygglov under behandling. Om bygglov beviljas, sätter vi igång inom 12 veckor

9. Renovering av fönster med energieffektivisering, upphandling fram till slutet av mars

10. Besiktning av våtutrymmen av OCAB, avslutat, därefter behandling i styrelsen

11. Igångsättande av trädgårdsarbete, odlingspallar och krukor

12. Brandsläckare finns nu i varje trappa