Pågående projekt

Pågående projekt

1. Injustering av element av QSEC, avslutat utom slutjustering av ett fåtal lägenheter

2. Avslut av projekt med förnyelse av värmekulvert, förhandlingar pågår

3. Gästlägenhet, färdigrenoverad

4. Nytt porttelefonsystem för att ersätta det defekta, upphandling gjord, förhandlingar pågår mellan leverantörer

5. Reparation av dörrar, 8 stycken dörrar åtgärdad, 5 stycken kvar

6. Gemensam grill på innegården

7. Gemensam el, godkänd på årsmötet, förväntat genomförande april eller maj

8. Solceller, bygglov under behandling. Om bygglov beviljas, sätter vi igång inom 12 veckor

9. Renovering av fönster med energieffektivisering, upphandling fram till slutet av mars

10. Besiktning av våtutrymmen av OCAB avslutat

11. Odlingskragar och krukor i trädgården

12. Brandsläckare finns nu i varje trappa