Lägenhetsnummer

Nedan finns en översättning mellan föreningens lägenhetsnummer och det nationella lägenhetsregistrets. Det senare används alltid i kombination med rätt gatuadress och ska bland annat anges vid adressändring.