Om föreningen‎ > ‎

För blivande medlemmar

Hej och välkommen till Brf Solgården!

Trevligt att du har köpt en bostadsrätt här och blivit medlem i vår förening. Vi hoppas att du kommer att trivas i Brf Solgården.

Solgårdens styrelse hanterar det övergripande som rör underhållet av de två fastigheterna och trädgården, liksom ekonomin, tillstånd till andrahandsuthyrning, föreningens gästrum, städning av allmänna utrymmen, internet genom Bredband2,  föreningsinformation till mäklare med mera. Vi tar också gärna emot förslag och förfrågningar, som skickas till oss på adressen styrelsen@brfsolgarden.com

Här får du lite information som kan vara bra att ha som nyinflyttad hos oss. Vi sätter upp information som rör alla medlemmar i trapphuset. På vår hemsida samlas praktisk information.

Inför inflyttning

Ur föreningens perspektiv övertar du ansvaret för att lägenheten är i gott skick, inklusive dolda fel eller direkt slarv som den förre ägaren gjort sig skyldig till, även om felen inte visar sig förrän senare. Föreningen kan i samband med överlåtelse låta genomföra en besiktning för att avgöra om lägenhetsinnehavaren har något uppenbart ansvar gentemot föreningen enligt stadgarna. I så fall kan föreningen kräva åtgärder av dig som ny innehavare, på din bekostnad.
Eventuellt kan du och den avflyttande medlemmen komma överens om hur fel som uppkommit innan ditt tillträde ska regleras. Enklast är att diskutera detta med mäklaren i samband med överlåtelsen. Det kan i så fall vara en idé att ordna en egen besiktning.

Kolla med förra ägaren att du fått:
  • 2 st nycklar till dörrar från trapphus till källare och vind. 
  • nyckel/nycklar och tillhörande tvättcylindern till bokningstavlan vid tvättstugan.
  • 3 st elektroniska tags till grind och port.
  • 3 st nycklar till tvättstuga, port och grind.
  • Gamla hyresavier, kan användas tills du får dina nya.
  • Kärl för organiskt matavfall samt särskilda påsar.
Kontakta styrelsen om något av detta har förlorats. Kan du inte överta den förre ägarens inbetalningskort ska du kontakta HSB kundtjänst. Glöm inte heller bort att komma överens med den förra ägaren om övertagande av abonnemang för el och i förekommande fall gas inför din inflyttning.

Inflyttning

Det är inte tillåtet med privata bilar och lastbilar på gården, däribland flyttekipage och egna hantverkares fordon. Skulle föregående ägare ha lämnat tillhörigheter i lägenhet eller förrådsutrymmen får du under inga omständigheter placera dessa i allmänna utrymmen. I stället får du lösa frågan med den föregående ägaren i enlighet med det köpeavtal ni har upprättat, föreningen kan inte ta ansvar för eller vara behjälplig med detta.

Din folkbokföringsadress och lägenhetsnummer

Inom bostadsrättsföreningen har vi ett traditionellt system med lägenhetsnummer. Detta ser du märkt på din dörr i trapphuset. Detta ska du använda när du kontaktar föreningen eller HSB. Sen ett tag tillbaka finns dessutom ett nationellt system för lägenhetsnummer. Detta nummer ska du ange när du ändrar din folkbokföring (adressändring), tillsammans med korrekt adress. Detta nummer och korrekt gatuadress finns anslaget i porttavlan samt på föreningens hemsida.

Expedition av ärenden

De flesta frågor kan besvaras av styrelsen via epost eller telefon. Vid behov avtalas tid för möte i styrelserummet.

Avfall

Hela och rena kläder, prylar och möbler tas gladeligen emot för välgörenhet av närliggande second hand-butikerna Emmaus och Myrornas på Södra Förstadsgatan, eller Humana på Möllevångsgatan. Allt avfall ska källsorteras. I plastkistan bredvid matavfallskärlen finns  papperspåsar som ska användas för matavfall. Det finns även en praktisk ventilerad hållare till påsarna och ett informationsblad om vad som skall slängas i vilket kärl. Notera att plast, metall och glasåtervinningen endast avser förpackningar. Inga dricksglas, stekpannor eller plastleksaker alltså. Sådant glas och plast ska slängas bland restavfall. Vanligtvis 0rdnas en container på hösten där medlemmarna har chans att slänga metallskrot och grövre avfall som trasiga möbler. Utnyttja detta eftersom det är förbjudet att ställa skräp i sopskjulen eller gemensamma utrymmen i källaren eller på vinden, ens temporärt. I containern får dock inte miljöfarligt avfall, som däck, batterier, elektronik, färgburkar eller hushållskemikalier. Sådant ansvarar du själv för att transportera till ett uppsamlingsställe i närheten. Använd gärna SYSAVs sökbara sorteringsguide om du är osäker.

Vaktmästeri

Vid tekniska problem eller fel ska du kontakta vaktmästeriet. Dit vänder du dig också om du har klagomål på fastighetsskötseln (ej trädgård). Privata tjänster åt medlemmar kan även utföras och bekostas då av medlemmen.

Ekonomi och avgifter

Föreningens ekonomi och månadsaviseringar administreras av HSB. Notera dock att föreningen inte är en del av HSB. Det kan hända att du får ett inbetalningskort för medlemskap i HSB. Detta är inte obligatoriskt, men som medlem har man enligt uppgift vissa förmåner. För frågor kring detta eller betalning av månadsavgifter kontakta HSB.
Observera att om du inte fått några inbetalningskort för månadsavgiften (årsavgiften/hyran) av HSB eller den förre lägenhetsinnehavaren är det ditt ansvar att kontakta dem för information så att du kan betala i tid. Du kommer också så småningom att debiteras en överlåtelseavgift samt i förekommande fall en pantförskrivningsavgift.

Försäkring

Föreningen har en försäkring som täcker skador även på de enskilda bostadsrätterna, även kallat kollektivt bostadsrättstillägg. Denna täcker skador som du normalt är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Det innebär att du som medlem inte måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Enklare skador anmäls till försäkringsbolaget, se nedan. Medlemmen står emellertid fortfarande för självrisk, åldersavdrag och liknande avseende sådana skador. Man bör fortfarande ha en vanlig hemförsäkring.
Vid enklare skador som enbart berör din egen lägenhet och det du själv ska ansvara för enligt stadgarna, tex skada på kylskåpet eller om du tappat något så att golvet fått en skada ska du själv kontakta försäkringsbolaget.

Övrigt

Observera att du måste installera brandvarnare i din lägenhet omedelbart om sådan saknas. Finns en redan ska du ta ner den och kontrollera att den fungerar samt att den är mindre än 10 år gammal.
Var alltid uppmärksam på att portarna stängs när du passerat, och i synnerhet grindarna, vars automatik är utsatt och behöver justeras ofta. Om dessa inte stängs och låses av sig själva ber vi dig att genast ringa till vaktmästeriet, för att minimera antalet förrådsinbrott och cykelstölder mm. Släpp aldrig in obehöriga, hänvisa dem till porttelefonerna och till att du och dina grannar bryr sig om tryggheten i din förening.
Porttelefonsystemet har videokapacitet, och om du inte redan har en videokapabel porttelefonenhet i din lägenhet har du möjlighet att låta installera en sådan på egen bekostnad. Kontakta då styrelsen.
Om ni tycker att det är trevligt med trädgårdsarbete finns det en trädgårdsgrupp som man kan engagera sig i efter förmåga. Kontakta styrelsen.

Mycket mer information finns på hemsidan!

Hoppas du/ni ska trivas! Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Solgården

Epost: styrelsen@brfsolgarden.com
Övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan samt i trapphusets porttavla.