Lägenhetsnummer

Nedan finns en översättning mellan föreningens lägenhetsnummer och det nationella lägenhetsregistrets. Det senare används alltid i kombination med rätt gatuadress och ska bland annat anges vid adressändring.

Lägenhetsregistrets
lägenhetsnummer 

Gatuadress

Våning

1 1001 Nikolaigatan 1 U1 1
2 1002 Nikolaigatan 1 U1 1
3 1003 Nikolaigatan 1 U1 1
4 1101 Nikolaigatan 1 U1 2
5 1102 Nikolaigatan 1 U1 2
6 1103 Nikolaigatan 1 U1 2
7 1104 Nikolaigatan 1 U1 2
8 1201 Nikolaigatan 1 U1 3
9 1202 Nikolaigatan 1 U1 3
10 1203 Nikolaigatan 1 U1 3
11 1204 Nikolaigatan 1 U1 3
12 1301 Nikolaigatan 1 U1 4
13 1302 Nikolaigatan 1 U1 4
14 1303 Nikolaigatan 1 U1 4
15 1304 Nikolaigatan 1 U1 4
16 1301 Nikolaigatan 1 U2 4
17 1302 Nikolaigatan 1 U2 4
18 1303 Nikolaigatan 1 U2 4
19 1201 Nikolaigatan 1 U2 3
20 1202 Nikolaigatan 1 U2 3
21 1203 Nikolaigatan 1 U2 3
22 1101 Nikolaigatan 1 U2 2
23 1102 Nikolaigatan 1 U2 2
24 1103 Nikolaigatan 1 U2 2
25 1001 Nikolaigatan 1 U2 1
26 1002 Nikolaigatan 1 U2 1
27 1003 Nikolaigatan 1 U2 1
28 1001 Kapellgatan 14 U3 1
29 1002 Kapellgatan 14 U3 1
30 1003 Kapellgatan 14 U3 1
31 1101 Kapellgatan 14 U3 2
32 1102 Kapellgatan 14 U3 2
33 1103 Kapellgatan 14 U3 2
34 1201 Kapellgatan 14 U3 3
35 1202 Kapellgatan 14 U3 3
36 1203 Kapellgatan 14 U3 3
37 1301 Kapellgatan 14 U3 4
38 1302 Kapellgatan 14 U3 4
39 1303 Kapellgatan 14 U3 4
40 1301 Kapellgatan 14 U4 4
41 1302 Kapellgatan 14 U4 4
42 1303 Kapellgatan 14 U4 4
43 1304 Kapellgatan 14 U4 4
44 1201 Kapellgatan 14 U4 3
45 1202 Kapellgatan 14 U4 3
46 1203 Kapellgatan 14 U4 3
48 1101 Kapellgatan 14 U4 2
49 1102 Kapellgatan 14 U4 2
52 1001 Kapellgatan 14 U4 1
53 1002 Kapellgatan 14 U4 1
54 1003 Kapellgatan 14 U4 1
55 1004 Kapellgatan 14 U4 1
56 1001 Kapellplan 7 1
59 1004 Kapellplan 7 1
60 1101 Kapellplan 7 2
62 1103 Kapellplan 7 2
63 1104 Kapellplan 7 2
64 1201 Kapellplan 7 3
65 1202 Kapellplan 7 3
66 1203 Kapellplan 7 3
67 1204 Kapellplan 7 3
68 1301 Kapellplan 7 4
69 1302 Kapellplan 7 4
70 1303 Kapellplan 7 4
71 1304 Kapellplan 7 4
73 1302 Kapellplan 5 4
74 1303 Kapellplan 5 4
76 1202 Kapellplan 5 3
78 1101 Kapellplan 5 2
79 1102 Kapellplan 5 2
80 1103 Kapellplan 5 2
81 1001 Kapellplan 5 1
83 1003 Kapellplan 5 1
84 1001 Kapellplan 3 1
85 1002 Kapellplan 3 1
86 1003 Kapellplan 3 1
87 1101 Kapellplan 3 2
88 1102 Kapellplan 3 2
89 1103 Kapellplan 3 2
90 1201 Kapellplan 3 3
91 1202 Kapellplan 3 3
92 1203 Kapellplan 3 3
94 1303 Kapellplan 3 4
96 1301 Kapellplan 1 4
98 1304 Kapellplan 1 4
100 1201 Kapellplan 1 3
102 1203 Kapellplan 1 3
103 1204 Kapellplan 1 3
104 1101 Kapellplan 1 2
105 1102 Kapellplan 1 2
106 1103 Kapellplan 1 2
107 1104 Kapellplan 1 2
108 1001 Kapellplan 1 1
109 1003 Kapellplan 1 1
110 1004 Kapellplan 1 1