Kontakt

Allmänt

Bostadsrättsföreningen Solgården
Kapellplan 5
214 21 Malmö

Telefon, ordföranden: 0702-721205
Telefon, medlemsansvarig: 0700-421412

Epost: styrelsen@brfsolgarden.com

Felanmälan

HSB fastighetsservice
Telefon dagtid: 010-442 30 00
Jour: 010-442 30 00
https://felanmalan.hsb.se/

Bredband

Riksnets kundtjänst: 090-695 35 05

Överlåtelser

Mäklare ska använda HSBs webbportal.

Panthandlingar

Postas för registrering till:
HSB Malmö, överlåtelseavdelningen
HSB Turning Torso
211 15 Malmö

Frågor om avier och pantärenden

HSB kundtjänst
Telefon: 010-442 30 00
Epost: info.malmo@hsb.se

Skadereglering bostadsrättsförsäkring

Länsförsäkringar Skåne tel: 040-633 91 58                                   Akut skada: 020-59 00 00