Solgårdsnytt

Tv-signal 

Styrelsen har nu undersökt hur vi på längre sikt återigen kan förse föreningen med tillgång till TV-kanaler. Grundprinciperna i utredningen och beslutet har varit att föreningen till en rimlig kostnad ska kunna förse föreningen med de gratiskanaler som finns i Sverige. Utifrån detta och de förslag som kunde fås fram så har styrelsen beslutat att sätta upp en antenn som kommer förse föreningen med TV-signal i antennuttagen. Vill en ha mer än bara gratiskanalerna så kommer det kunna fås genom Boxer, är det av intresse meddela styrelsen så tar vi fram instruktioner för hur ni går tillväga.  

 

Antennen är nu uppsatt och det är nu möjligt att se de fria kanalerna inklusive två danska kanaler, genom att ansluta till tv-antennuttaget som finns i  varje lägenhet. 


(The antenna has been installed and you should now be able to see the free channels including the free Danish channels by plugging your television into the antenna socket that is in each flat.)


Nyhetsbrev november
Här kommer novembers utgåva
av Solgårdsnytt! (Öppna länken nedan)


https://drive.google.com/file/d/1mBamkTz83NEbSh_gAeUjBalfjs8426EM/view?usp=sharing'

Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.