Solgårdsnytt

Ny fastighetsservice från 2/1 2020

Från och med 2/1 tar Sekant över fastighetsskötseln i föreningen.

- Felanmälningar görs här via sekant.se/felanmalan. Har du pågående felanmälningar som ej blivit åtgärdade, vänligen anmäl dem till Sekant.

- Jour hanteras via Örestads Bevakning på telefonnummer 040-93 12 70. OBS! Telefonsamtal till jour debiteras till föreningen med 100 kr och utryckningar kostar från 1000 kr. Jouren skall endast hantera allvarliga händelser utanför normal arbetstid på vardagar.

- Via Sekant kan du även få hjälp med privata ärenden som du själv bekostar. Mer information finner du här.

Gällande element och värme i din lägenhet

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på ett par saker för att värmen ska fungera optimalt i lägenheterna:

1. Är dina element luftade behöver du inte lufta i onödan. Detta sänker trycket i systemet.

2. Ställ dina element på max och undvik att ändra termostaten för mycket. Justera sedan nedåt om det blir för varmt. Ett hett element alstrar inte mer värme. Generellt sett är ljummet = bra - då ligger elementets temperatur på ca 30 grader och värmer långsamt upp lägenheten.

3. Är elementet kallt bör du felanmäla det.