Solgårdsnytt

Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.

Gällande element och värme i din lägenhet

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på ett par saker för att värmen ska fungera optimalt i lägenheterna:

1. Är dina element luftade behöver du inte lufta i onödan. Detta sänker trycket i systemet.

2. Ställ dina element på max och undvik att ändra termostaten för mycket. Justera sedan nedåt om det blir för varmt. Ett hett element alstrar inte mer värme. Generellt sett är ljummet = bra - då ligger elementets temperatur på ca 30 grader och värmer långsamt upp lägenheten.

3. Är elementet kallt bör du felanmäla det.