Solgårdsnytt

Gällande element och värme i din lägenhet

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på ett par saker för att värmen ska fungera optimalt i lägenheterna:

1. Är dina element luftade behöver du inte lufta i onödan. Detta sänker trycket i systemet.

2. Ställ dina element på max och undvik att ändra termostaten för mycket. Justera sedan nedåt om det blir för varmt. Ett hett element alstrar inte mer värme. Generellt sett är ljummet = bra - då ligger elementets temperatur på ca 30 grader och värmer långsamt upp lägenheten.

3. Är elementet kallt bör du felanmäla det.

Gällande uthyrning i andra hand och olovlig uthyrning

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. 
Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar angående andrahandsuthyrning. 

Ur 12 §

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Ur 14 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.