Solgårdsnytt

VIKTIGT!!!
Undersökning värme

Som kommunicerat i trapphusen så behöver info från er om ni fortfarande upplever problem med värmen.
Vänligen fyll i denna undersökning senast den 10:e januari.

Ang värme

Under en tid har flertalet boende meddelat att de upplever att det är kallt i sina lägenheter. 

 

Viktigt att komma ihåg är att det på hösten och våren när temperaturen pendlar så slås värmesystemet av och på automatiskt när temperaturen utomhus passerar 14 grader. Är det över 14 grader ute så slås värmesystemet av, och vice versa. Så den tiden på året kan detta kännas av. 

 

Nu har det varit under 14 grader ett tag och det verkar fortfarande vara kallt i flera lägenheter. 

 

Varför är det då fortfarande kallt? 

Det har vi i dagsläget inget direkt svar på tyvärr. 

 

Vad gör styrelsen för att åtgärda detta?

I början på hösten hade föreningen en värmefirma på besök som har gett åtgärdsförslag enligt det som var upptaget i den gamla underhållsplanen. 

 

Då styrelsen under hösten har tagit beslut om att se över hela underhållsplanen så har det beslutats att invänta resultatet av denna nya underhållsplan. Detta då de ser över hela fastigheten och inte bara en specifik fråga vilket ger ett bättre underlag att fatta ett långsiktig åtgärdsförslag för fastighetens värmeförsörjning, och hur det bäst utföras i samplanering med eventuella andra åtgärder som behöver tas. 

 

När kommer denna undersökning vara klar?

Den nya planen beräknas vara klar i december, därefter kommer styrelsen ta beslut kring hur vi går vidare med denna fråga. 

 

 

Styrelsen instämmer i att det inte ska behöva vara så kallt att en måste ha extra element eller liknande. Det jobbas på en plan och alla medlemmar kommer få mer information när nästa steg är beslutat.

 

Finns det någon kunnig person kring värmesystem i föreningen får ni gärna höra av er om ni kan bistå med kunskap och engagemang. 

 

MVH

Styrelsen (Albin, Ida, Zebastian, Joanna, Jorge, Peter, Lena och Kerstin)


Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.