Solgårdsnytt


28/4: Information om avgiftsändring och Comhem-abonnemang

Snart kommer du att få hem avgiftsavier för de kommande tre månaderna med en avgiftssänkning med 100 kr per lägenhet. Denna ändring är permanent.

Nedjusteringen är kopplad till att föreningens avtal med Comhem avslutas från och med augustiDe tv-kanaler du har ditt utbud idag kommer således inte vara tillgängliga frånsett fri-tv-kanalerna: SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 och TV6.

Om du har ett individuellt tv-avtal med Comhem bör de redan ha kontaktat dig. Om inte bör du kontakta Comhem för att avsluta eller göra ändringar i ditt abonnemang.

 Har du frågor kring hyresavier, kontakta HSB Malmö på info.malmo@hsb.se eller 010-442 30 00. 

Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.