Solgårdsnytt

Olovlig uthyrning

Det har framförts klagomål till styrelsen om olovlig uthyrning via airbnb. 
Vi vill därför göra er uppmärksamma på att uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. 
Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar angående andrahandsuthyrning. 

Ur 12 §

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Ur 14 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.


Avloppsproblem

Vi har haft återkommande problem med lukt och stopp i avlopp i föreningen.
Med anledning av detta vill vi påminna om att det enda som får spolas ner i avloppen är fekalier och toalettpapper.