Solgårdsnytt

Årsmöte

Värmt välkomen till årsmöte!

Klicka på länken nedan och för att delta i mötet:


Du kommer att behöva 'be om att få gå med' och vi kommer att släpper dig i på mötet

OBS! Glom inte och ta med din mobiltelefon

Mvh, 
Styrelsen 
Årsmöte

Solgården postrostnings formulär finns under länken:


Vi tar emot poströstning senast dag innan årsmöte den 7:e juni. 

Mvh, 
BRF Solgården 


Årsmöte den 8:e juni kl 18:30 - 21:00

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening Solgården kommer att hållas digitalt.


Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:19) införts som medger poströstning inför en föreningsstämma i en bostadsrättsförening. Utöver poströstning kommer det att vara möjligt att rösta digitalt under mötets gång.


Information inför poströstning
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning. För att poströsta ska detta formulär skrivas ut, fyllas i och lämnas i Solgårdens brevlåda på Kapellplan 5 senast 7:e juni.Solgårdens årsredovisning finns under länken nedan:


Vi kommer att skicka en formell kallelse  under de narmaste dagarna. 

Värmt välkommen!


Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.