Solgårdsnytt

Medlemsmöte den 9:e mars kl 19
Styrelsen har ett antal frågor som vi anser är intressanta för föreningens framtida utveckling, och som vi gärna vill att medlemmarna tar del av och ger synpunkter på. Därför kallar vi till ett informationsmöte med följande agenda:
  • Gästlägenhet 
  • Solceller
  • Underhållsplan 
  • Trädgård 

Om du är intresserad att delta i medlemsmötet, fyll i enkäten om trädgården och skriv din mailadress

Mötet kommer att höllas digitalt. Vi kommer att skicka ut ett mail där står hur man ansluter till mötet. 


Information meeting for the members, 9th of March 19.p.m.
There are a number of interesting ideas that the board would like to discuss with members in order to heart heir opinions. Therefore we are inviting all members for an information meeting, with a following agenda:

  • Guest room 
  • Solar panels 
  • Maintenance plan 
  • Garden 
If you are interested in participating in the meeting please fill out the
questionnaire about the garden an write your mail address

We will send out detail information on how to connect to the meeting via email. 

Lådor i trägården 
Nu finns det en chans för dig att ta över en av de oanvända lådorna. Skriva till styrelsen vilka av lådorna vill du använda, och lycka till med odling!Solgårdsnyhetsbrev 


Här kommer februaris utgåva av Solgårdsnytt!

 I detail om värme:

Om det är tvärtom, att det är för varmt i din lägenhet, kan du lätt åtgärda det själv genom att justera ventilen och stänga radiatorerna något.

Vi vill gärna dela med oss av ett par tips som vi fick av en av våra medlemmar, Kami Petersen, som har bott i föreningen många år och har erfarenhet kring värmen.

1. Ventilera inte för mycket på vintern! 

Ett vanligt problem är att man ventilerar för mycket på vintern (och för lite på sommarhalvåret). Självdraget förstärks kraftigt när det är kallt ute. Vintermånaderna kan ventilluckornas minsta öppningsläge användas (cirka fem centimeters öppning). Höst och vår: mellanstora öppningsläget (cirka 10 cm), och sommar: maximalt öppet.

2. Båda fönstervreden måste vara åtdragna

Ett relaterat problem är att tätningslisterna i fönstren kan vara gamla. Det leder också till drag, och framförallt kall luft som kommer in på fel ställe i rummet vilket gör att det kan kännas obehagligt trots att det kanske är rätt temperatur generellt. Var uppmärksam på att du måste dra åt båda fönstervreden för att det ska bli tätt. Sprickor i fönsterglas kan också vara ett problem. 

Planer framöver

Styrelsen arbetar just nu med planering av underhållsåtgärder på värmesystemet som kommer att ske under året. Vi återkommer så snart nästa steg är beslutat och vi har mer information.

*Please send us an email if you want this information in English 


Några bilder från underhållsundersökning 

 

Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.