Solgårdsnytt

Välkomna på extrastämma den 21/5! 

Med anledning av kommande lagändringar så har styrelsen tagit fram ett förslag på ändringar i föreningens stadgar. På grund av det kommer det att hållas en extrastämma måndagen den 21 maj 2018 klockan 18:00 i Sal 5, Folkets hus på Olof Palmes plats 1, Malmö.

Förslaget på nya stadgar hittar ni under fliken Om föreningen > Stadgar. Längst ner på sidan.

De paragrafer som blivit uppdaterade är: § 12, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 30 och 44.

Ny fastighetsskötare

Styrelsen har under det senaste året arbetat med att se över föreningens löpande avtal. Vi har bland annat tagit in anbud angående teknisk förvaltning av fastigheterna. Det arbetet har nu lett fram till att vi bytt till HSB som teknisk förvaltare av våra hus. 
Från och med den 16/2-2018 är det alltså HSBs fastighetsskötsel som ni ska vända er till ifall ni behöver göra en felanmälan. Numret finns här på hemsidan och i tavlorna vid portarna.

Takrenovering och balkongrenovering

Takomläggningen blev färdig före sommaren 2017, och precis innan jul hann balkongrenoveringen också färdigställas. De båda renoveringarna har gått bra, även om balkongrenoveringen blev mer omfattande än vi först hoppats. Nu har vi i alla fall helt nya balkonger, lika originalbalkongerna, men som klarar dagens krav gällande säkerhet.

Olovlig uthyrning

Det har framförts klagomål till styrelsen om olovlig uthyrning via airbnb. 
Vi vill därför göra er uppmärksamma på att uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. 
Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar angående andrahandsuthyrning. 

Ur 12 §

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Ur 14 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.


Avloppsproblem

Vi har haft återkommande problem med lukt och stopp i avlopp i föreningen.
Med anledning av detta vill vi påminna om att det enda som får spolas ner i avloppen är fekalier och toalettpapper.