Solgårdsnytt

Trädgårdsdagen


Nu är det dags igen! Trädgårdsdagen 2021 kommer att hållas den:


3:e oktober kl 11:00


Under dagen kommer vi att olja in och laga trädgårdsmöbler, städa gemensamma utrymmen, rensa odlingslådor och (kanske viktigast av allt!) ha trädgårdssnack och äta pizza tillsammans!Vi ser fram emot att träffa er allihop!


*obs - kontainer kommer att vara tillänglit från torsdag till tisdag (30/09 - 01/10)

Denna kontainder får innehålla 
    - bränbart avfall 
    - blandskrot
    -schaktmassor 
    -träavfall och. m.m.

Konteinern får inte innehålla 
    -farlig avfall
    -hushållsavfall 
    -elektronic 
    -tryckimpregnerat trä


Information om Corona (Covid-19) från fastighetsskötaren

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Sekant Fastighetsservice beslutat att tills vidare prioritera vilka felanmälningar som är akuta.

Akuta ärenden är t.ex. vattenläckor, driftavbrott, åverkan på skalskydd och när det finns risk för att personer kommer till skada eller omfattande skador på fastighet. Vi försöker att hitta lösningar för att arbetet ändå kan fortlöpa.

Vi hoppas att alla har förståelse och tålamod att det kan ta längre tid att få önskad hjälp i dessa tider och att vi alla kan hjälpas åt att minimera spridningen av viruset.

Alla utvändiga arbeten och invändiga arbeten i trapphus, källare och vind fortsätter som vanligt med vanlig styrka.

Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.